ЛинковиУниверзитети чији је оснивач Република Србија:

1. Криминалистичко-полицијски универзитет,   www.kpu.edu.rs 
2. Универзитет у Београду,   www.bg.ac.rs
3. Универзитет уметности,   www.arts.bg.ac.rs
4. Универзитет у Нишу,   www.ni.ac.rs
5. Универзитет у Новом Саду,   www.uns.ac.rs
6. Универзитет у Крагујевцу,   www.kg.ac.rs
7. Универзитет У Приштини,   www.pr.ac.rs
8. Државни универзитет у Новом Пазару,   www.np.ac.rs
9. Универзитет одбране,   www.uo.mod.gov.rs
 
Приватни Универзитети:

1. Мегатренд универзитет примењених наука,   www.megatrend.edu.rs
2. Привредна академија,   www.privrednaakademija.edu.rs
3. Универзитет „Алфа“ (Универзитет Браћа Карић“),   www.alfa.edu.rs
4. Универзитет Метрополитан,   www.metropolitan.edu.rs
5. Универзитет Сингидунум,   www.singidunum.ac.rs
6. Универзитет Educons,   www.educons.edu.rs
7. Универзитет УНИОН,   www.union.edu.rs
8. Универзитет УНИОН Никола Тесла,   www.unionnikolatesla.edu.rs
 
Болоњска декларација:

1. Асоцијација европских универзитета,   www.eua.be

Државне институције:

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја,   www.mpn.gov.rs
2. Министарство културe, информисања и информационог друштва,   www.kultura.gov.rs