Сенат Универзитета
Сенат је највиши стручни орган Универзитета. Сенат има 17 чланова. Сенат чине декани високошколских јединица и по правилу четири редовна професора из Војне академије и три редовна професора са Медицинског факултета ВМА.

Чланови Сената који нису редовни професори, не могу учествовати у гласању када је на дневном реду одлучивање о избору у звање редовног професора. Ректор и проректори су чланови Сената. Ректор председава седницама Сената.