Органи
Органи Универзитета су:
 
1)        Савет Универзитета,
 
2)        Ректор Универзитета,
 
3)        Сенат Универзитета и
 
4)        Кадетски парламент Универзитета.
 
Савет Универзитета је орган управљања Универзитета. Ректор Универзитета је орган пословођења Универзитета а Сенат Универзитета су стручни органи. Кадетски парламент је орган свих кадета Универзитета који се формира у циљу остваривања права и заштите интереса кадета.