Председник Савета и руководство универзитета

Председник Савета
 

контакт: 
телефон: 
факс: 

 

РЕКТОР
бригадни генерал
проф. др Бобан Ђоровић

контакт: rectorate@mod.gov.rs
телефон: +381 11 300 51 97
факс: +381 11 300 52 01

 

Проректор за квалитет и развој

пуковник
ванр. проф. др Срђан Старчевић

контакт:
телефон: +381 11 360 30 56


 

Проректор за научноистраживачку
делатност
пуковник
доц. др Иван Вулић

контакт: ivan.vulic@mod.gov.rs
телефон: +381 11 360 30 57
факс: +381 11 300 52 01
 

Начелник секретаријата
пуковник

Марко Зеленовић
контакт: marko.zelenovic@mod.gov.rs
телефон: 011/3603-765
факс: +381 11 300 52 01 
 
Генерални секретар
потпуковник
Слађан Ђорђевић, дипл. правник

телефони: +381 11 360 30 52
                     +381 11 300 51 99
факс: +381 11 300 52 01