Преглед акредитованих студијских програма
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
У оквиру Војне академије у Београду одобрено је извођење студијских програма:

Основне академске студије:
 1. ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ: КОПНЕНА ВОЈСКА
 2. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
 3. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
 4. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ВОЈНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО
 5. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА ЗАШТИТЕ
 6. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ВОЈНОСАОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО

Мастер академске студије:
 1. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
 2. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА И ЗАШТИТЕ

Докторске студије:
 1. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
 2. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ: ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА И ЗАШТИТЕ


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
У оквиру Медицинског факултета Војномедицинске академије у Београду одобрено је извођење студијских програма:

Интегрисане академске студије:
 1. ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ
Докторске студије:
 1. БИОМЕДИЦИНА