О Универзитету
Универзитет одбране основан је одлуком Владе Републике Србије, 24. фебруара 2011. године.

Универзитет одбране је самостална високошколска установа која обавља делатност високог војног образовања кроз студије првог, другог и трећег степена из више научних области у оквиру образовно-научних поља и посебне програме усавршавања у складу са дозволом за рад, оснивачким актом, Законом о високом образовању и Законом о војном образовању.

Универзитет одране у оквиру делатности високог образовања обавља и научно истраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања која су у функцији унапређења и осавремењивања образовања у систему одбране.

Универзитет одбране је чланица Конференције универзитета Србије.