ИНТЕРИНСТИТУЦИОНАЛНА САРАДЊА
Универзитет одбране остварује интензивну међууниверзитетску сарадњу са бројним институцијама из иностранства. Споразуми и протоколи о сарадњи, као и меморандуми о разумевању закључени су са:
 • Универзитетом у Бањој Луци, Босна и Херцеговина,
 • Универзитетом у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина,
 • Универзитетом одбране Чешке Републике у Брну,
 • Националним војним универзитетом „Васил Левски“ из Великог Трнова, Република Бугарска,
 • Академијом националне одбране  “Г. С. Раковски”, Република Бугарска,
 • Универзитетом у Марибору, Република Словенија,
 • Академијом ОС Словачке Републике „Генерал Милан Ратислав Штефаник“,
 • Универзитетом Националне одбране Републике Пољске,
 • Свеучилиштем у Ријеци, Република Хрватска,
 • Националним Универзитетом одбране „Карол I“ у Букурешту, Република Румунија и
 • Националном академијом одбране Аустрије, Република Аустрија.
 
Такође, Универзитет одбране развија сарадњу са великим бројем домаћих образовних институција:
 • Универзитетом у Београду,
 • Универзитетом у Нишу,
 • Универзитетом у Новом Саду,
 • Универзитетом у Крагујевцу,
 • Универзитетом уметности у Београду и
 • Државним универзитетом у Новом Пазару.