INTERINSTITUCIONALNA SARADNJA
Univerzitet odbrane ostvaruje intenzivnu međuuniverzitetsku saradnju sa brojnim institucijama iz inostranstva. Sporazumi i protokoli o saradnji, kao i memorandumi o razumevanju zaključeni su sa:
 • Univerzitetom u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina,
 • Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina,
 • Univerzitetom odbrane Češke Republike u Brnu,
 • Nacionalnim vojnim univerzitetom „Vasil Levski“ iz Velikog Trnova, Republika Bugarska,
 • Akademijom nacionalne odbrane  “G. S. Rakovski”, Republika Bugarska,
 • Univerzitetom u Mariboru, Republika Slovenija,
 • Akademijom OS Slovačke Republike „General Milan Ratislav Štefanik“,
 • Univerzitetom Nacionalne odbrane Republike Poljske,
 • Sveučilištem u Rijeci, Republika Hrvatska,
 • Nacionalnim Univerzitetom odbrane „Karol I“ u Bukureštu, Republika Rumunija i
 • Nacionalnom akademijom odbrane Austrije, Republika Austrija.
 
Takođe, Univerzitet odbrane razvija saradnju sa velikim brojem domaćih obrazovnih institucija:
 • Univerzitetom u Beogradu,
 • Univerzitetom u Nišu,
 • Univerzitetom u Novom Sadu,
 • Univerzitetom u Kragujevcu,
 • Univerzitetom umetnosti u Beogradu i
 • Državnim univerzitetom u Novom Pazaru.