LinkoviUniverziteti čiji je osnivač Republika Srbija:

1. Kriminalističko-policijski univerzitet,   www.kpu.edu.rs 
2. Univerzitet u Beogradu,   www.bg.ac.rs
3. Univerzitet umetnosti,   www.arts.bg.ac.rs
4. Univerzitet u Nišu,   www.ni.ac.rs
5. Univerzitet u Novom Sadu,   www.uns.ac.rs
6. Univerzitet u Kragujevcu,   www.kg.ac.rs
7. Univerzitet U Prištini,   www.pr.ac.rs
8. Državni univerzitet u Novom Pazaru,   www.np.ac.rs
9. Univerzitet odbrane,   www.uo.mod.gov.rs
 
Privatni Univerziteti:

1. Megatrend univerzitet primenjenih nauka,   www.megatrend.edu.rs
2. Privredna akademija,   www.privrednaakademija.edu.rs
3. Univerzitet „Alfa“ (Univerzitet Braća Karić“),   www.alfa.edu.rs
4. Univerzitet Metropolitan,   www.metropolitan.edu.rs
5. Univerzitet Singidunum,   www.singidunum.ac.rs
6. Univerzitet Educons,   www.educons.edu.rs
7. Univerzitet UNION,   www.union.edu.rs
8. Univerzitet UNION Nikola Tesla,   www.unionnikolatesla.edu.rs
 
Bolonjska deklaracija:

1. Asocijacija evropskih univerziteta,   www.eua.be

Državne institucije:

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,   www.mpn.gov.rs
2. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva,   www.kultura.gov.rs