Dan Univerziteta odbrane
Dan Univerziteta odbrane u Beogradu obeležava se 24. februara.