MEĐUNARODNA SARADNJA
Univerzitet odbrane ostvaruje međunarodnu saradnju sa vojnoobrazovnim institucijama i obrazovnim institucijama iz inostranstva u skladu sa aktivnostima iz Plana međunarodne saradnje Ministarstva odbrane Republike Srbije i aktivnostima iz Planova bilateralne vojne saradnje Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i učešćem u međunarodnim projektima i programima mobilnosti i razmene nastavnog kadra.