Nauka
Na Univerzitetu se obavlja naučnoistraživačka delatnost, u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređivanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Univerziteta. Naučnoistraživačka delatnost na Univerzitetu ostvaruje se: osnovnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima i osposobljavanjem kadra za naučnoistraživački rad, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.