Organi
Organi Univerziteta su:
 
1)        Savet Univerziteta,
 
2)        Rektor Univerziteta,
 
3)        Senat Univerziteta i
 
4)        Kadetski parlament Univerziteta.
 
Savet Univerziteta je organ upravljanja Univerziteta. Rektor Univerziteta je organ poslovođenja Univerziteta a Senat Univerziteta su stručni organi. Kadetski parlament je organ svih kadeta Univerziteta koji se formira u cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa kadeta.