Predsednik Saveta i rukovodstvo univerziteta

Predsednik Saveta

Nemanja Starović 
telefon: 
faks: 

 

REKTOR
brigadni general
prof. dr Boban Đorović

kontakt: rectorate@mod.gov.rs
telefon: +381 11 300 51 97
faks: +381 11 300 52 01

 

Prorektor za kvalitet i razvoj

pukovnik
vanr. prof. dr Srđan Starčević

kontakt:
telefon: +381 11 360 30 56

Prorektor za naučnoistraživačku delatnost
vojni službenik
doc. dr Ivana Stevanović, naučni savetnik
kontakt: ivana.stevanovic@mod.gov.rs 
telefon: +381 11 360 30 57
Prorektor za međunarodnu vojnu i međuuniverzitetsku saradnju
pukovnik
vanr. prof. dr Srđan Ljubojević

kontakt: 
telefon: +381 11 360 30 57
faks: +381 11 300 52 01

 
Načelnik sekretarijata
kapetan bojnog broda

Miroslav Ćitić
kontakt: miroslav.citic@mod.gov.rs
telefon: 011/3603-765
faks: +381 11 300 52 01 
 
Generalni sekretar
vojni službenik
Marko Andrun

telefoni: +381 11 360 30 52
                     +381 11 300 51 99
faks: +381 11 300 52 01