O Univerzitetu
Univerzitet odbrane osnovan je odlukom Vlade Republike Srbije, 24. februara 2011. godine.

Univerzitet odbrane je samostalna visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog vojnog obrazovanja kroz studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja i posebne programe usavršavanja u skladu sa dozvolom za rad, osnivačkim aktom, Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o vojnom obrazovanju.

Univerzitet odrane u okviru delatnosti visokog obrazovanja obavlja i naučno istraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja koja su u funkciji unapređenja i osavremenjivanja obrazovanja u sistemu odbrane.

Univerzitet odbrane je članica Konferencije univerziteta Srbije.