Pravila studiranja
Kadet i student koji se finansira iz budžeta Ministarstva odbrane opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 60 ESPB bodova.

Samofinansirajući student opredeljuje se, u skladu sa studijskim programom, za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 37 ESPB bodova. Polaganjem ispita kadet, odnosno student stiče određeni broj ESPB bodova u skladu sa studijskim programom.
Kadet, odnosno student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da se upiše u narednu školsku godinu. Izuzetno, kadet može da upiše narednu školsku godinu, ako u prethodnoj školskoj godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova.Kadet koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, gubi pravo na školovanje.

Kadet visokoškolske jedinice, koji iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga u određenom roku ne položi određene ispite iz tekuće godine studija, može da obnovi godinu studija, u skladu sa opštim aktom visokoškolske jedinice.

Kadetu kome je odobreno da obnovi godinu studija, a u narednoj godini školovanja nema studijskog programa na kome je započeo školovanje, dužan je da se pismeno izjasni o tome da li želi da nastavi školovanje na drugom studijskom programu, uz polaganje diferencijalnih ispita.
Kadet može u skladu sa odredbama statuta visokoškolske jedinice, nakon polaganja zaostalih ispita, da upiše narednu godinu školovanja u mlađoj klasi, u skladu sa zakonom i opštim aktom visokoškolske jedinice.