МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Универзитет одбране остварује међународну сарадњу са војнообразовним институцијама и образовним институцијама из иностранства у складу са активностима из Плана међународне сарадње Министарства одбране Републике Србије и активностима из Планова билатералне војне сарадње Министарства одбране Републике Србије, као и учешћем у међународним пројектима и програмима мобилности и размене наставног кадра.