Посебни програми усавршавања
Посебни програми усавршавања представљају облик усавршавања који се организује ради оспособљавања и непосредне припреме професионалних припадника Војске Србије и државних службеника за обављање виших командних и штабних дужности и обављање послова безбедности и одбране.

У складу са Правилником о облицима усавршавања и ближим условима, начину и поступку реализације посебних програма усавршавања, Универзитет одбране организује и реализује четири нивоа посебних програма усавршавања:

1)    први ниво –  Основни командно-штабни курс,
2)    други ниво – Командно-штабно усавршавање,
3)    трећи ниво – Генералштабно усавршавање и
4)    четврти ниво – Високе студије безбедности и одбране.