Чланице Универзитета 
Војна академија је високошколска јединица са својством правног лица која изводи акредитоване студијске програме у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука.
 
Медицински факултет ВМА УО је високошколска јединица са својством правног лица којa изводи акредитоване академске студије у пољу медицинских наука.
 
Школа националне одбране обавља послове који се односе на организацију и реализацију каријерних усавршавања професионалних официра, израду програма усавршавања, њихову реализацију и евалуацију, као и сарадњу са организационим јединицама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, наставним и научним установама у земљи и иностранству у складу са овлашћењима и пословима које обавља.
 
Институт за стратегијска истраживања је научноистраживачка установа која обавља послове који се односе на научно истраживачке послове из области безбедности и одбране, организације и основних принципа моделовања, економских, социолошких, психолошких и других аспеката функционисања система одбране и војне организације и историје.