Установе Универзитета одбране

 
 
 
14.10.2021
Ректор Универзитета одбране, генерал-потпуковник доц. др Горан Радовановић, учествује у раду 50. конференције команданата која се у организацији НАТО Одбрамбеног колеџа из Рима и данског Краљевског колеџа одбране одржава у Копенхагену од 12. до 14. октобра 2021. године.
Архива вести
 

О Универзитету одбране

Универзитет одбране основан је одлуком Владе Републике Србије, 24. фебруара 2011. године. Универзитет одбране је самостална високошколска установа која обавља делатност високог војног образовања кроз студије првог, другог и трећег степена из више научних области у оквиру образовно-научних поља и посебне програме усавршавања у складу са дозволом за рад, оснивачким актом, Законом о високом образовању и Законом о војном образовању. Универзитет одране у оквиру делатности високог образовња обавља и научно истраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања која су у функцији унапређења и осавремењивања образовања у систему одбране. Универзитет одбране је чланица Конференције универзитета Србије.

Мисија Универзитета одбране

„Синтезом система војног образовања и научноистраживачке делатности изградити способности за школовање кадета за официрски позив, континуирано образовање и стручно усавршавање официра Војске Србије и развој научног приступа феноменима од значаја за одбрану Републике Србије.”
 

Реч ректора

Ректор Универзитета заступа и представља Универзитет, у складу са Законом и Статутом Универзитета одбране. Ректор Универзитета, као орган пословођења, руководи радом Универзитета. Ректор Универзитета се именује из реда редовних професора високошколских јединица у саставу Универзитета. Ректора Универзитета, на предлог министра одбране, поставља Председник Републике у складу са Законом о Војсци Србије. Мандат ректора Универзитета траје три године, са могућношћу једног поновног именовања. Ректор је самосталан у обављању послова из свог делокруга, и за свој рад и рад Ректората одговара Савету Универзитета и Министру одбране.
генерал-потпуковник
доц. др Горан Радовановић