ЛинковиУниверзитети чији је оснивач Република Србија:

1. Универзитет у Београду,   www.bg.ac.rs
2. Универзитет уметности,   www.arts.bg.ac.rs
3. Универзитет у Нишу,   www.ni.ac.rs
4. Универзитет у Новом Саду,   www.uns.ac.rs
5. Универзитет у Крагујевцу,   www.kg.ac.rs
6. Универзитет У Приштини,   www.pr.ac.rs
7. Државни универзитет у Новом Пазару,   www.np.ac.rs
8. Универзитет одбране,   www.uo.mod.gov.rs
 
Приватни Универзитети:

1. Мегатренд универзитет примењених наука,   www.megatrend.edu.rs
2. Привредна академија,   www.privrednaakademija.edu.rs
3. Универзитет „Алфа“ (Универзитет Браћа Карић“),   www.alfa.edu.rs
4. Универзитет Метрополитан,   www.metropolitan.edu.rs
5. Универзитет Сингидунум,   www.singidunum.ac.rs
 
Болоњска декларација:

1. Асоцијација европских универзитета,   www.eua.be

Државне институције:

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја,   www.mpn.gov.rs
2. Министарство културe, информисања и информационог друштва,   www.kultura.gov.rs