03.05.2019

Избор у звања наставника на високошколским јединицама Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 319 од 1. јануара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звања наставника Универзитета одбране и то:

-          за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Опасне материје за пријављеног кандидата пуковника доц. др Златеа Величковића извештај кандидата  извештај комисије,
-          за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Системи наоружања за пријављеног кандидата пуковника доц. др Александра Карија, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије и
-          за избор два лица у звање доцента за ужу научну област Механика за пријављене кандидате пуковника др Александра Буквића, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије и војног службеника др Срђана Живковића, дипл. инж. извештај кандидата  извештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 03.05.2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 02.06.2019. ГОДИНЕ