Кадетски парламент
Кадетски парламент Универзитета је орган преко којег кадети остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету. Кадетски парламент Универзитета има 15 чланова.

Кадетски парламенти високошколских јединица у саставу Универзитета, сваке године, тајним гласањем, бирају 12 кадета Војне академије и три кадета Медицинског факултета ВМА у Кадетски парламент Универзитета. Мандат чланова Кадетског парламента Универзитета траје годину дана, од дана конституисања Кадетског парламента.