28.03.2024

Predavanje akademika Dragana Simeunovića
Na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane održano je predavanje na temu „Islamska država”, akademika Dragana Simeunovića kome su prisustvovali kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, slušaoci za rezervne oficire i zainteresovani pripadnici Univerziteta odbrane.


Akademika Simeunovića je primio i pozdravio pukovnik vanr. prof. dr Srđan Blagojević, načelnik Vojne akademije Univerziteta odbrane, a predavanje i predavača je najavio pukovnik docent dr Saša Devetak, načelnik Departmana društveno-humanističkih nauka.


Pripadnici Univerziteta odbrane imali su priliku da prisustvuju predavanju istaknutog profesora, naučnika i istraživača u oblasti teorije, istorije i filozofije politike, fenomenologije nasilja i terorizma i antiterorizma. Akademik Simeunović je srpski politikolog, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, v.d. dekana Akademije za nacionalnu bezbednost pri BIA, inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Evropske akademije nauka i umetnosti, Američke akademije političkih nauka, sekretar Odbora za filozofiju i društvenu teoriju SANU, dopisni član mnogih domaćih i stranih instituta.

Akademik Simeunović je magistrirao 1981. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorske studije pohađao je od 1982. do 1984. godine na Filozofsko-istorijskom fakultetu u Hajdelbergu u Nemačkoj. Stalno je zaposlen na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde radi kao redovni profesor na predmetima iz oblasti teorije politike i političkog nasilja.


Akademik Simeunović je objavio veliki broj knjiga i članaka u inostranim i domaćim časopisima. Njegovi naučni radovi i analize u oblasti političkog nasilja i terorizma su veoma zapaženi u široj akademskoj i stručnoj zajednici. Učestvovao je na mnogim naučnim skupovima u Srbiji i inostranstvu i održao je veliki broj predavanja na najuglednijim svetskim univerzitetima i institutima.
 
Prisutni su imali priliku da od eminentnog stručnjaka i naučnog radnika svetskog glasa čuju stavove i naučene lekcije iz prošlih, ali i stanje aktuelnih i prognozu mogućih budućih događaja u oblasti fenomenologije nasilja i terorizma. Predavanje je otvorilo nove teme za razmatranje i dalje istraživanje ovih akutnih problema današnjice.


Predavanje predstavlja nastavak uspešne obrazovno-naučne saradnje Vojne akademije i Akademije za nacionalnu bezbednost pri BIA sa kojom smo nedavno potpisali sporazum o saradnji.
photoFOTOGALERIJA