15.09.2023

Увид јавности докторске дисертације потпуковника Антониа МакаПоставља се на увид јавности докторска дисертација под називом „СПЕЦИФИЧНОСТ ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНЕ ФУНКЦИЈЕ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ (докторска дисертација) студента докторских академских студија потпуковника Антониа Мака и извештај комисије за оцену докторске дисертације (извештај).
 
Штампана верзија докторске дисертације и Извештаја комисије о оцени докторске дисертације, постављени су у библиотеци Војне академије. 
 
Увид јавности траје 30 дана, у периоду од 15.09.2023. године до 13.10.2023. године.