01.09.2023

Избор у звање наставника Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област „Материјали и заштита”  на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. маја 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника доц. др Љубицу Радовић (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије избор једног лица у звање доцент за ужу научну област „Материјали и заштита” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. маја 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника др Драгану Прокић-Видојевић (извештај кандидата и извештај комисије).
 
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 01. 09. 2023. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО  30. 09. 2023. ГОДИНЕ.