31.05.2023

Поновни избор у звање наставника Универзитета одбране
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. марта 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника асист. др сц. мед. Саше Јовића. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 6-108).
 
Свим заинтресованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 7 Деканата Медицинског факултета Војномедицинске академије.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 31. 05. 2023. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 29. 06. 2023. ГОДИНЕ.