23.03.2023

Конкурс за учешће наставног и административног особља у програму стипендиране одлазне мобилности (ка131) на Војној академији Копнене војске „Генерал Милан Рaстислав Штефаник“ у Липтовском Микулашу, Словачка
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Вељка Лукића – Курјака бр. 1
Београд


На основу склопљеног Уговора о додели наменских бесповратних средстава са Фондацијом Темпус, реф. бр. 2021-1-RS01-KA131-HED000034149, Универзитет одбране у Београду расписује

КОНКУРС
 
ЗА УЧЕШЋЕ НАСТАВНОГ И АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА, У ПРОГРАМУ СТИПЕНДИРАНЕ ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТИ (КА131) НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ ʺГЕНЕРАЛ МИЛАН РАСТИСЛАВ ШТЕФАНИКʺ У ЛИПТОВСКОМ МИКУЛАШУ, СЛОВАЧКА
 
Конкурс се расписује на основу додељених средстава од стране Европске Уније (ERASMUS+ програм за 2022. годину) Универзитету одбране у Београду.

На конкурс се може пријавити наставно и административно особље из свих организацијских јединица Универзитета одбране у Београду.

Трајање боравка за наставно и административно особље: 5 дана (плус 2 дана за пут), укупно 7 дана по учеснику, током периода до 1. октобра 2023. године, у складу са договором са институцијом-домаћином.

Трошкови путовања и боравка биће исплаћени у износу прописаном у Еразмус програмском водичу за 2022. годину, који се налази на линку:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf  као и први анекс Еразмус програмског водича за 2022. годину, који се налази на линку: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022%20Programme%20Guide-corrigendum-1_en.pdf.
 
Обавезна документација за пријаву кандидата - наставници и административно особље:
За све пријављене кандидате организоваће се провера познавања енглеског језика у Катедри страних језика Војне академије, при чему ће лица бити оцењена у складу са Заједничким европским оквиром за живе језике (CEFR).

Пријаве (са пратећом документацијом) кандидати појединачно достављају Ректорату Универзитета одбране, у штампаном облику преко канцеларије своје организацијске јединице, и путем e-mail-а у PDF формату на адресе: ivan.vulic@mod.gov.rs vladimir.ristic@mod.gov.rs и mvs@va.mod.gov.rs  - са напоменом "Пријава за ERASMUS+ мобилност на Војној академији Копнене војске "Генерал Милан Растислав Штефаник" у Липтовском Микулашу, Словачка.

 Документа за пријаву могу се преузети са интернет стране Универзитета одбране
-  секција "Конкурси".


РОК ЗА ПРИЈАВУ: 3. април 2023. године, до 12.00 часова.

Неблаговремено и некомплетне пријаве неће бити узете у разматрање.

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране Комисије за спровођење селекције пријављених кандидата
односно наставног и ненаставног особља, за мобилност у оквуру ERASMUS+ програма, именоване од стране Ректора Универзитета одбране, биће достављене
Војној академији Копнене војске "Генерал Милан Растислав Штефаник" у Липтовском Микулашу, Словачка.