04.11.2022

Конкурс за учешће три наставника и једног лица из састава административног особља, у програму стипендиране одлазне мобилности (ка131) на националном војном универзитету „Васил Левски“ (нву) у великом трнову, бугарска
                                                                                                                     
 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Вељка Лукића – Курјака бр. 1
Београд


На основу склопљеног Уговора о додели наменских бесповратних средстава са Фондацијом Темпус, реф. бр. 2021-1-RS01-KA131-HED000034149, Универзитет одбране у Београду расписује

КОНКУРС
 
ЗА УЧЕШЋЕ ТРИ НАСТАВНИКА И ЈЕДНОГ ЛИЦА ИЗ САСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА, У ПРОГРАМУ СТИПЕНДИРАНЕ ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТИ (КА131) НА НАЦИОНАЛНОМ ВОЈНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ ʺВАСИЛ ЛЕВСКИʺ (НВУ) У ВЕЛИКОМ ТРНОВУ, БУГАРСКА
 
Конкурс се расписује на основу додељених средстава од стране Европске Уније (ERASMUS+ програм за 2022. годину) Универзитету одбране у Београду.

На конкурс се могу пријавити наставници и административно особље из свих организацијских јединица Универзитета одбране у Београду.

Трајање боравка за наставнике: 5 дана (плус 2 дана за пут)
и административно особље: 5 дана (плус 2 дана за пут), укушно 7 дана по учеснику,
– током периода између 25. новембраа 2022. године и 01. октобра 2023. године, у складу са договором са институцијом-домаћином

Трошкови путовања и боравка биће исплаћени у износу прописаним у Еразмус програмским водичем за 2022. годину, који се налази на линку:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf  као и први анекс Еразмус програмског водича за 2022. годину, који се налази на линку:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022%20Programme%20Guide-corrigendum-1_en.pdf.
 
Обавезна документација за пријаву кандидата - наставници и административно особље:

За све пријављене кандидате организоваће се провера познавања енглеског језика у Катедри страних језика Војне академије, при чему ће лица бити оцењена у складу са Заједничким европским оквиром за живе језике (CEFR)

Пријаве (са пратећом документацијом) доставити Ректорату Универзитета одбране преко своје организацијске јединице у штампаном облику, и путем e-mail-а у PDF формату на адресе: ivan.vulic@mod.gov.rs и mvs@va.mod.gov.rs - са напоменом "Пријава за ERASMUS+ мобилност на Националном Војном Универзитету "Васил Левски" у Великом Трнову, Бугарска.
 
Документа за пријаву могу се преузети са интернет стране Универзитета одбране -  секција "Конкурси".

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 18. новембар 2022. године, до 12.00 часова.

Неблаговремено и некомплетне пријаве неће бити узете у разматрање.

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране Комисије за спровођење селекције пријављених кандидата
односно наставног и ненаставног особља, за мобилност у оквуру ERASMUS+ програма, именоване решењем Ректора Универзитета одбране, биће достављене
Националном Војном Универзитету "Васил Левски" (НВУ) у Великом Трнову, Бугарска.
 
Р Е К Т О Р
генерал-потпуковник
ванр. проф. др Горан Радовановић