01.11.2022

Избор у звања наставника на високошколским јединицама Универзитета одбране
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија подобласт општа хирургија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јула 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника доц. др Бошка Милева. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 9-101).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина подобласт пулмологија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јула 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника доц. др Сање Шарац. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 10-101).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Фармацеутска медицина на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јула 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника асист. др сци. мед. Душице Мирковић. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 11-101).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији бр.6 Деканата Медицинског факултета Војномедицинске академије.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 01. 11. 2022. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 30. 11. 2022. ГОДИНЕ.