04.03.2019

Избор у звања наставника на високошколским јединицама Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 311 од 1. септембра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица  у звање доцента за ужу научну област Опасне материје, за пријављеног кандидата мајора др Милана Танића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије).

Поводом конкурса Војне академије за избор и поновни избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 314 од 15. октобра 2018. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисијеа за избор и поновни  лица у звања наставника Универзитета одбране и то

-      за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Опасне материје за пријављеног кандидата мајора доц. др Михаела Бучка, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије)

 -  за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Опасне материје за пријављену кандидаткињу војног службеника доц. др Љиљану Јелисавац, дипл. инж.  (извештај кандидата и извештај комисије) и

-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Опасне материје за пријављене кандидаткиње војног службеника др Даницу Симић (извештај кандидата и извештај комисије) и војног службеника др Весну Лазаревић  (извештај кандидата и извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

 УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 04.03.2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 02.04.2019. ГОДИНЕ