03.06.2019

Избор у звања наставника на високошколским јединицама Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за поновни избор два лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 320 од 1. фебруара 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија  пријављених кандидата, пуковника доц. Др Горана Жупца извештај кандидата, извештај комисије, и пуковника доц. др Ивана Петровића извештај кандидатаизвештај комисије.

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕО ЈЕ 03.06.2019. ГОДИНЕ И ТРАЈАО ДО 02.07.2019. ГОДИНЕ