30.09.2019

Избор у звања наставника на високошколским јединицама Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 324 од 1. јуна 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, потпуковника др Винка Жнидаршича (извештај кандидата и извештај комисије)
Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звања доцента Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 322 од 1. априла 2019. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Саше Бакрача (извештај кандидата и извештај комисије)

Свим заинтересованим лицима омогућен је увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.


УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧЕО ЈЕ 30.09. И ТРАЈАО ДО 29.10.2019. ГОДИНЕ

У ВЕЗИ СА ПРЕДМЕТНИМ УВИДОМ ЈАВНОСТИ ПОДНЕТ ЈЕ ПРИГОВОР НА ИЗБОР СЛЕДЕЋЕГ ЛИЦА:
пк доц. др Саше Бакрача 
одговор Комисије на приговор