03.04.2024

Избор у звање наставника Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцент за ужу научну област „Географија” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јануара 2024. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, пуковника др Дарка Лукића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.
 
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 03. 04. 2024. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО  02. 05. 2024. ГОДИНЕ.