07.03.2024

Избор и поновни избор у звање наставника Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област „Економија логистике” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. децембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Србољуба Николића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област „Ракетни системи” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јануара 2024. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Момира Станковића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област „Радарски системи” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јануара 2024. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, пуковника ванр. проф. др Слобадана Симића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.
 
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 07. 03. 2024. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО  05. 04. 2024. ГОДИНЕ.