04.03.2024

Избор у звање наставника на Универзитету одбране
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Медицинска биохемија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. децембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности  Извештај комисије зa jедног пријављеног кандидата, вс научног сарадника др сци. мед. Душана Михајловића (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 9-116).
 
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у просторијама Деканата Медицинског факултета ВМА.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 04. 03. 2024. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 02. 04. 2024. ГОДИНЕ.