26.01.2024

Избор у звање наставника на Универзитету одбране
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт гастроентерологија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. новембра  2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности  Извештај комисије зa jедног пријављеног кандидата, вс др сци. мед. Ирину Брчеревић (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 6-115).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област медицинска хемија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. новембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности  Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, вс др сци. мед. Марка Антуновића (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 7-115).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у просторијама Деканата Медицинског факултета ВМА.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 26. 01. 2024. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 24. 02. 2024. ГОДИНЕ.