08.12.2023

Избор и поновни избор у звања наставника на Универзитету одбране




Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област хирургија подобласт општа хирургија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра  2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности  Извештај комисије зa jедног пријављеног кандидата, пуковника доц. др Миланa Јовановићa (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 8-113).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за поновни избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област инфективне и тропске болести на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности  Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, вс проф. др Весну Беговић Купрешанин (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 9-113).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у просторијама Деканата Медицинског факултета ВМА.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 08. 12. 2023. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 06. 01. 2024. ГОДИНЕ.