08.12.2023

Избор и поновни избор у звање наставника Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање доцент за ужу научну област „Саобраћај и транспорт”   на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Драгана Костадиновића, дипл.инж. (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за за избор једног лица у звање редовни професор за ужу научну област „Материјали и заштита”  на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, потпуковника ванр. проф. др Михаела Бучка, дипл.инж. (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област „Материјали и заштита”  на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. октобра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, потпуковника доц. др Негована Иванковића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.
 
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 08. 12. 2023. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО  06. 01. 2024. ГОДИНЕ.