01.12.2023

Увид јавности докторске дисертације Бобанa Саздић-Јотићa
Поставља се на увид јавности докторска дисертација под називом „КЛАСИФИКАЦИЈА ДРОНОВА У РАДИО ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ДОМЕНУ ПРИМЕНОМ АЛГОРИТАМА ДУБОКОГ УЧЕЊА“ (докторска дисертација) студента докторских академских студија мајора Бобана Саздић-Јотића и извештај комисије за оцену докторске дисертације (извештај).
 
Штампана верзија докторске дисертације и Извештаја комисије о оцени докторске дисертације, постављени су у библиотеци Војне академије. 
 
Увид јавности траје 30 дана, у периоду од 01.12.2023. године до 31.12.2023. године.