02.11.2023

Избор и поновни избор у звање наставника Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област „Тактика са системима наоружања”  на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, пуковника доц. др Ивана Петровића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање доцент за ужу научну област „Материјали и заштита” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, мајора доц. др Бојана Танасковског (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцент за ужу научну област „Стратегија” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, капетана бојног брода др Ивана Зарића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област „Стратегија” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, пуковника доц. др Милана Миљковића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање доцент за ужу научну област „Тактика са системима наоружања” на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, пуковника доц. др Сашу Деветка (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.
 
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 02. 11. 2023. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО  01. 12. 2023. ГОДИНЕ.