10.10.2023

Избор у звање наставника на Универзитету одбране
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање редовног професора за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном  хирургијом на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јуна  2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности  Извештај комисије зa jедног пријављеног кандидата, пуковника ван. проф.  др Ненада Балетића (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 5-111).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање ванредног професора за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јуна  2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности  Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, пуковника доц. др Миланка Милојевића (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 6-111).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област  Радиологија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од  01. јуна 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности  Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, потпуковника асист. др сц. мед. Мирослава Мишовића (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 7-111).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина подобласт пулмологија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од  01. јуна 2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника др сц. мед. Гордану Цветковић (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 8-111).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Биологија са хуманом генетиком на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 28. априла  2023. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника асист. др сц. мед. Александру Петковић Ћурчин(извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (одлука 9-111).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у просторијама Деканата Медицинског факултета ВМА.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 10. 10. 2023. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 08. 11. 2023. ГОДИНЕ.