Ustanove Univerziteta odbrane

 
 
 
 

O Univerzitetu odbrane

Univerzitet odbrane osnovan je odlukom Vlade Republike Srbije, 24. februara 2011. godine. Univerzitet odbrane je samostalna visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog vojnog obrazovanja kroz studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja i posebne programe usavršavanja u skladu sa dozvolom za rad, osnivačkim aktom, Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o vojnom obrazovanju. Univerzitet odrane u okviru delatnosti visokog obrazovnja obavlja i naučno istraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja koja su u funkciji unapređenja i osavremenjivanja obrazovanja u sistemu odbrane. Univerzitet odbrane je članica Konferencije univerziteta Srbije.

Misija Univerziteta odbrane

„Sintezom sistema vojnog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti izgraditi sposobnosti za školovanje kadeta za oficirski poziv, kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje oficira Vojske Srbije i razvoj naučnog pristupa fenomenima od značaja za odbranu Republike Srbije.”