06.01.2023

Избор и поновни избор у звање наставника Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање ванредни професор за ужу научну област Економска  теорија и политика на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. новембра 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника доц. др Милену Кнежевић (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Материјали и заштита на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. октобра 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника доц. др Сашу Живковића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 06. 01. 2023. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 05. 02. 2023. ГОДИНЕ.