29.11.2022

Избор и поновни избор у звања наставника на високошколским јединицама Универзитета одбране
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање редовног професора за ужу научну област Неурологија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника проф. др Весне Мартић. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 9-102).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање редовног професора за ужу научну област Хирургија подобласт урологија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника проф. др Владимира Банчевића. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 10-102).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за избор једног лица у звање редовног професора за ужу научну област Биологија са хуманом генетиком на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника проф. др Гордане Шупић. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 11-102).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Медицина рада на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника доц. др Мартина Попевића. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 12-102).
 
Поводом конкурса Медицинског факултета Војномедицинске академије за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Медицина микробиологија на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. септембра 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, војног службеника доц. др Александре Арсовић. (извештај комисије).
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности. (одлука 13-102).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у просторијама Деканата Медицинског факултета Војномедицинске академије.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 29. 11. 2022. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 28. 12. 2022. ГОДИНЕ.