15.11.2022

Избор и поновни избор у звање наставника Универзитета одбране
Поводом конкурса Војне академије за избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Економија логистике на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јула 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, пуковника др Велибора Јовановића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Поводом конкурса Војне академије за поновни избор једног лица у звање доцент за ужу научну област Економска теорија и политика на Универзитету одбране, расписаном у листу ,,Одбрана“ од 01. јула 2022. године, а сагласно члану 21. став 2. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист“, број 40/2021), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата, пуковника доц. др Зорана Мирковића (извештај кандидата и извештај комисије).
 
Одлука Наставно-научног већа Војне академије о усвајању извештаја и стављању истог на увид јавности (Одлука ННВ ВА број 06-10).
 
Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 сати у канцеларији број 142 Деканата Војне академије.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 15. 11. 2022. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 14. 12. 2022. ГОДИНЕ.