30.12.2022

Obeležen kraj kalendarske godine u Univerzitetu odbrane
Na kraju kalendarske godine sumirani su ostvareni rezultati pripadnika Rektorata Univerziteta odbrane, saopštene su i uručene stimulativne mere najzaslužnijim iz nadležnosti rektora Univerziteta odbrane, kao i vojne spomen medalje za revnosnu vojnu službu za 10, 20 i 30 godina.Nagrade i vojne spomen medalje pripadnicima Rektorata Univerziteta odbrane uručio je prorektor za kvalitet i razvoj pukovnik prof. dr Boban Đorović, dipl. inž.
photoFOTOGALERIJA