15.11.2023

Sednica Senata Univerziteta odbrane u Beogradu
Dana 15.11.2023. godine u Konferencijskoj sali Rektorata Univerziteta odbrane, sa početkom u 13,00 časova, održana je 141. redovna sednica Senata Univerziteta odbrane u Beogradu.Na sednici su donete odluke o izboru vojnog službenika doc. dr Ljubice Radović i vojnog službenika doc. dr Maje Vitorović-Todorović u zvanje vanrednog profesora kao i odluke o izboru potpukovnika dr Ljubomira Dulovića i vojnog službenika dr Dragane Prokić-Vidojević u zvanje docenta. Zatim su date saglasnosti za izradu dve doktorske disertacije: studentu Jasmini Andrić, studijski program Menadžment u odbrani na Vojnoj akademiji i studentu vojnom službeniku Aleksandri Aranđelović, studijski program Biomedicina na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije.Pored navedenog, date su saglasnosti nastavnicima Univerziteta odbrane za rad u drugim visokoškolskim ustanovama i usvojen je predlog za mirovanje izbornog perioda nastavniku Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije.Takođe, produžen je rok za završetak doktorske disertacije studentu doktorskih akademskih studija Menadžment u odbrani na Vojnoj akademiji i usvojena je dopuna predloga Plana izdavačke delatnosti Univerziteta odbrane.
photoFOTOGALERIJA