20.01.2023

Senat Univerziteta odbrane – 131. redovna sednica
Dana 20. januara 2023. godine, u sali broj 105 Rektorata Univerziteta odbrane, održana je 131. redovna sednica Senata Univerziteta odbrane u Beogradu. Na sednici su date saglasnosti na izveštaje o oceni podobnosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata potpukovnika mast. Slaviše Arsića i vojnog službenika asis. dr med. Vanje Jovanović, kao i saglasnost na ocenu doktorske disertacije kandidatkinje dr. med Irine Brčerević.Senat Univerziteta odbrane doneo je odluku o izboru vojnog službenika doc. dr Boška Mileva i vojnog službenika doc. dr Sanje Šarac u zvanje vanrednog profesora, kao i odluke o izboru pukovnika doc. dr Zorana Mirkovića, pukovnika dr Velibora Jovanovića i vojnog službenika asis. dr. sci. med Dušice Mirković u zvanje docenta.Na sednici Senata razmatrana je i odluka Nastavno-naučnog veća Vojne akademije Univerziteta odbrane u vezi davanja saglasnosti nastavnicima i saradnicima za rad u drugim visokoškolskim ustanovama.

Takođe, usvojen je i plan održavanja sednica Senata Univerziteta odbrane u 2023. godini, kao i Godišnji izveštaj o ukupnim rezultatima nadzora nad kadetskim odnosno studentskim vrednovanjem kvaliteta studija za školsku 2021/2022. godinu.
photoFOTOGALERIJA