21.12.2022

Primopredaja dužnosti rektora Univerziteta odbrane
U zgradi Rektorata Univerziteta odbrane, uz prisustvo članova Kolegijuma rektora danas je održana primopredaja dužnosti rektora Univerziteta odbrane. Ukazom predsednika Republike Srbije prestala je profesionalna vojna služba general-potpukovniku vanr. prof. dr Goranu Radovanoviću rektoru Univerziteta odbrane.Rešenjem ministra odbrane ovlašćen je pukovnik red. prof. dr Boban Đorović da obavlja poslove, zadatke i obaveze koje proističu iz delokruga rada Univerziteta odbrane.
photoFOTOGALERIJA